Koppar

Koppar i livsmedel
Du får i dig koppar från kakao och nötter.

Koppar (Cu) tillhör gruppen mineraler

Koppar är ett livsnödvändigt mineral. Mineraler är viktiga grundämnen som kroppen behöver för att till exempel bygga upp benstomme, tänder och brosk. De ingår även i hormoner och enzymsystem. Vissa mineralämnen är så kallade spårämnen eller spårelement. Det innebär att de finns i kroppen i mycket små mängder. 

Därför behöver du Koppar

Koppar behövs för flera av kroppens enzymer, bland annat sådana som påverkar omsättningen av järn och syre. Även cellens försvar mot fria radikaler påverkas av koppar.

Koppar finns i

Alla livsmedel innehåller koppar och det finns mest i bland annat lever, skaldjur, nötter och kakao. Det finns också koppar i vårt dricksvatten om man har kopparrör i bostaden.

Så mycket Koppar behöver du, RDI

  • Spädbarn 0-6 månader: 0,01 mg/dag
  • Barn 4-8 år: 1 mg/dag
  • Kvinnor: 0,9 mg/dag
  • Män: 0,9 mg/dag
  • Gravida: 1,3 mg/dag
  • Ammande: 1,3 mg/dag

RDI betyder Rekommenderat Dagligt Intag. Livsmedelsverket uppdaterar rekommendationerna och talar om hur mycket av mineralet du behöver få i dig varje dag.

Om du får för lite koppar

Kopparbrist är mycket sällsynt men kan ibland uppstå i samband med en del tarmsjukdomar. Det kan också uppstå som följd av långvarig överdosering av zink. Brist på koppar kan ge blodbrist, störd hjärnfunktion hos vuxna och även störd benbildning hos barn.

Om du får för mycket Koppar

Ett för högt intag av koppar påverkar mag-tarmkanalen och kan ge kräkningar och diarréer. Ett för högt kopparintag under en längre tid kan även leda till leverskador. Nyfödda är särskilt känsliga för höga kopparhalter. Det har hänt att småbarn har fått diarré av vattenledningsvatten med hög kopparhalt. Därför bör man inte ta vatten ur varmvattenkranen när man lagar välling.

Koppar finns i följande kosttillskott på APOTEK.NU

Du kan läsa mer om andra vitaminer och mineraler i vår näringsguide.