Allergi

Allergi på Apotek Nu

Allergi är relativt vanligt och beror på överkänslighet mot vissa ämnen. Bland de vanligaste allergierna är pollenallergi och pälsdjursallergi men också allergier mot olika livsmedel är vanliga. Allergier kan antingen vara säsongsbunden som t.ex. pollenallergi på våren, eller perenn som innebär att man är allergisk året om, t.ex. vid pälsdjursallergi.

Allergi beror på att  kroppen överreagerar på ämnen som normalt inte är farliga, till exempel pollenkorn. Dessa ämnen kallas allergener. Kroppen reagerar på dessa allergener genom att frigöra histamin som bland annat gör att slemhinnorna svullnar. Histamin kan också göra att man får hudutslag.

Man kan få olika symptom beroende på vad man är allergisk emot. Vanliga symtom är rinnande näsa, röda och kliande ögon, svullnad i slemhinnor, astma, hudutslag och magont. Många läkemedel mot allergiska besvär är antihistaminer som blockerar effekten av histaminerna.

I den här kategorin hittar du olika receptfria läkemedel som kan lindra kortvariga och lindriga allergiska besvär. De finns i tablettform, som nässprayer eller ögondroppar. Beroende på vilka symptom du har behöver du olika typer av receptfria läkemedel. Vissa behöver både antihistamin tabletter och nässpray och även ögondroppar.

Visar alla 12 resultat

Visar alla 12 resultat