Allergi

Allergi på Apotek Nu

Allergi är relativt vanligt och beror på överkänslighet mot vissa ämnen. Bland de vanligaste allergierna är pollenallergi och pälsdjursallergi men även allergier mot olika livsmedel är vanliga. Allergier kan antingen vara säsongsbunden som t.ex. pollenallergi på våren, eller perenn som innebär att man är allergisk året om, t.ex. vid pälsdjursallergi.

Vad beror allergi på?

Allergi beror på att  kroppen överreagerar på ämnen som normalt inte är farliga, till exempel pollenkorn. Dessa ämnen kallas allergener. Kroppen reagerar på dessa allergener genom att frigöra histamin som bland annat gör att slemhinnorna svullnar. Histamin kan också göra att man får hudutslag.

Vilka symptom kan man få?

Man kan få olika symptom beroende på vad man är allergisk emot. Vanliga symtom är rinnande näsa, röda och kliande ögon, svullnad i slemhinnor, astma, hudutslag och magont. Många receptfria läkemedel mot allergiska besvär är antihistaminer som blockerar effekten av histaminerna.

Receptfria läkemedel mot allergi

I den här kategorin hittar du olika receptfria läkemedel som kan lindra kortvariga och lindriga allergiska besvär. De finns i tablettform, som nässprayer eller ögondroppar. Beroende på vilka symptom du har behöver du olika typer av receptfria läkemedel. Vissa behöver både antihistamin tabletter och nässpray och även ögondroppar.

Visar alla 12 resultat

Visar alla 12 resultat