Lomudal ögondroppar endosbehållare 40mg/ml, 1×20 doser

(1 kundrecension)

98.00 kr

Receptfritt läkemedel. 

 • Vid allergiska ögonbesvär
 • För vuxna och barn
 • Endosbehållare

Lomudal ögondroppar endosbehållare är ett receptfritt läkemedel och som du använder för behandling av allergiska ögonbesvär, exempelvis ögonbesvär vid pollenallergi.  För vuxna och barn. 20 st engångsdoser.

Läs bipacksedeln på FASS innan användning. Åldersgräns 18 år vid köp av receptfritt läkemedel på apotek.nu

Slut i lager

Beskrivning

Lomudal ögondroppar endosbehållare använder du för behandling av allergiska ögonbesvär, exempelvis ögonbesvär vid pollenallergi. Vanliga symtom vid allergiska ögonbesvär är rodnad, klåda, sveda, och ökat tårflöde. Oftast är båda ögonen irriterade.

Lomudal ögondroppar innehåller den aktiva substansen natriumkromoglikat och används för behandling av allergiska ögonbesvär, exempelvis ögonbesvär vid pollenallergi. Lomudal ögondroppar motverkar den allergiska inflammationen genom att förhindra frisättning i ögat av inflammationsframkallande ämnen, till exempel histamin. Du kan du ta ögondropparna förebyggande men även då besvären redan börjat. Endosbehållare 20st. För vuxna och barn.

Om du bara har besvär i ett öga bör du kontakta läkare innan du påbörjar behandlingen eftersom allergiska besvär oftast orsakar irritation i båda ögonen.

Verksamt ämne: natriumkromoglikat

Dosering

Dosering: Rekommenderad dos för vuxna och barn: 1-2 droppar i vardera ögat 4 gånger dagligen.

För att få bäst effekt ska du använda Lomudal ögondroppar regelbundet varje dag du blir exponerad för det du är allergisk mot, även när du inte har besvär. En endosbehållare räcker för en behandling av båda ögonen. Ta en ny endosbehållare vid varje nytt doseringstillfälle. Kasta använda endosbehållare med kvarvarande innehåll.  Om dropparna med styrkan 40 mg/ml irriterar kan man övergå till Lomudal ögondroppar 20 mg/ml.

Kontakta läkare när du inte får effekt av läkemedlet inom några dagar.

Bruksanvisning

Så här använder du Lomudal ögondroppar, endosbehållare:

 1. Öppna kuvertet och tag loss en endosbehållare.
 2. Skaka ner lösningen i botten på endosbehållaren.
 3. Håll i nederdelen av endosbehållaren och vrid av vingen.
 4. Luta huvudet bakåt.
 5. Dra ner det nedre ögonlocket och droppa en eller två droppar mellan ögat och ögonlocket.
 6. Blinka några gånger så att ögondropparna fördelar sig över hela ögat.
 7. Gör på samma sätt i andra ögat och kasta därefter endosbehållaren (med eventuellt kvarvarande innehåll).
 8. Varje endosbehållare räcker för en behandling av båda ögonen.

Hur du förvarar Lomudal 40 mg/ml ögondroppar, lösning, endosbehållare

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Lomudal ögondroppar är ljuskänsliga och skal förvaras i sitt kuvert. Felaktig förvaring kan orsaka grumlighet. Använd ej ögondropparna om de blivit grumliga. Endosbehållare i öppnat innerkuvert ska förbrukas inom 4 veckor. Använd före utgångsdatum som står på förpackningen efter ”Utg. dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Du ska läsa bipacksedeln på FASS innan användning.

Här kan du läsa mer om allergier och hitta fler receptfria läkemedel för behandling av allergiska symptom.

1 recension av Lomudal ögondroppar endosbehållare 40mg/ml, 1×20 doser

 1. Christina

  Mina ögon kliar alltid på våren. Lomudal hjälper. Endos är hygieniskt.

Lägg till en recension

Du kanske också gillar …