Kliande ögon

Kliande ögon kan vara besvärande och ha olika orsaker. Det kan till exempel bero på allergier, torra ögon eller att du varit utsatt för rök eller mycket torr luft.

Allergi beror på att  kroppen överreagerar på ämnen som normalt inte är farliga, så kallade allergener. Kroppen reagerar på dessa allergener genom att frigöra histamin som bland annat gör att slemhinnorna svullnar.  Vanliga symtom är bland annat rinnande näsa, röda och kliande ögon, svullnad i slemhinnor, astma, hudutslag och magont. Många läkemedel mot allergiska besvär är antihistaminer som blockerar effekten av histaminerna. Det finns receptfria ögondroppar som används vid allergiska ögonbesvär.

Torra ögon har för lite tårvätska. Den vanligaste orsaken till torra ögon är problem med tillförsel eller kvalitet hos tårvätskan. Vanligt symtom på torra ögon är att ögonen blir röda, kännas grusiga, rinner och kliar.  Du kan lindra besvär från torra ögon genom att använda ögondroppar. Det finns olika ögondroppar med varierande funktion, till exempel långtidsverkande eller smörjande.

Visar alla 7 resultat

Visar alla 7 resultat