Rådgivning och information receptfria läkemedel

Rådgivning och information på Apotek Nu
Rådgivning och information på Apotek Nu

När du vill ha rådgivning och information kring receptfria läkemedel hänvisar vi till följande:

FASS.se för information om läkemedel

På FASS.se finns information om läkemedel som är godkända i Sverige. Du hittar bland annat information och rådgivning om hur du ska använda ett läkemedel på rätt sätt, vilka eventuella biverkningar läkemedlet har, om du får dela på tabletter och i så fall hur. Eftersom FASS drivs av Läkemedelsindustriföreningens Service AB, LIF, branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige, så ansvarar företagen själva för att löpande uppdatera läkemedelsinformationen på FASS.se

Länk till FASS.se

1177 Vårdguiden för rådgivning om hälsa, sjukdomar och vård

Du kan vända dig till 1177 vårdguiden för rådgivning och information när du är sjuk eller om du har frågor om sjukvården. När du besöker webbsidan 1177.se kan du också logga in för personliga e-tjänster, eller så kan du ringa ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Länk till 1177 Vårdguiden.

Telefon nr: 1177 – Öppet för rådgivning dygnet runt.

Läkemedelsupplysningen för rådgivning kring läkemedel

Läkemedelsupplysningen drivs av läkemedelsverket och är en upplysningstjänst för producentobunden läkemedelsinformation, dit du kan ringa och ställa frågor och få rådgivning kring dina mediciner – till exempel hur de fungerar, hur du ska ta dem eller hur du ska förvara dem. Du kan även diskutera frågor som rör kombination av läkemedel eller biverkningar.

Länk till Läkemedelsverkets hemsida om rådgivning från läkemedelsupplysningen

Telefon nr: 0771-46 70 10

Öppettider: helgfria vardagar klockan 08.00–18.00 

E-handel med receptfria läkemedel

Eftersom APOTEK.NU – som drivs av företaget Amnelo Group AB – säljer receptfria läkemedel och egenvårdsprodukter genom e-handel, är vi anmälda till Läkemedelsverket och följer reglerna för rådgivning kring läkemedel och hantering av läkemedel. När du besöker Läkemedelsverkets hemsida finns det, utöver rådgivning från läkemedelsupplysningen, en lista över företag som driver e-handel med läkemedel. När du klickar på den EU-gemensamma symbolen för webbhandel med läkemedel, kan du lätt kontrollera att APOTEK.NU finns med på Läkemedelsverkets lista över företag som anmält att de driver e-handel med läkemedel.

Kontaktuppgifter till Läkemedelsverket

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

registrator@lakemedelsverket.se

Telefon nr; 018-17 46 00

Behöver du hämta ut ditt recept finns information om vart du kan vända dig på sidan om apotek.

apotek.nu logotyp
apotek.nu – Apoteket för Receptfria Läkemedel och Apoteksvaror för Egenvård – i Mobilen NU!