Lomudal ögondroppar endosbehållare

Lomudal ögondroppar endosbehållare innehåller inga konserveringsmedel och går bra att använda tillsammans med mjuka kontaktlinser.

Lomudal ögondroppar är ett receptfritt läkemedel som lindrar allergiska symtom vid säsongsbunden eller perenn allergi. Den innehåller den aktiva substansen natriumkromoglikat och används för behandling av allergiska ögonbesvär, exempelvis ögonbesvär vid pollenallergi. Vanliga symtom vid allergiska ögonbesvär är rodnadklåda, sveda, och ökat tårflöde. Oftast är båda ögonen irriterade.

Lomudal ögondroppar verkar genom att den förhindrar frisättning av ämnen som framkallar inflammation, till exempel histamin. På så sätt motverkar den allergisk inflammation i ögat.

För bästa effekt använder du Lomudal förebyggande men du kan även använda ögondropparna när besvären redan börjat.  Både vuxna och barn kan använda Lomudal. Varje endosbehållare med Lomudal ögondroppar räcker för en behandling av båda ögonen.

 

Endast ett sökresultat

Endast ett sökresultat