Molybden

Molybden i livsmedel
Du får i dig molybden från paprika och vitlök.

Molybden (Mo) tillhör gruppen mineraler

Molybden är ett livsnödvändigt mineral. Mineraler är viktiga grundämnen som kroppen behöver för att till exempel bygga upp benstomme, tänder och brosk. De ingår även i hormoner och enzymsystem. Vissa mineralämnen är så kallade spårämnen, även kallat spårelement, vilket innebär att de finns i kroppen i mycket små mängder. 

Därför behöver du Molybden

Molybden behövs för olika enzymer, bland annat för urinsyraomsättningen. Hur ämnet omsätts i kroppen och vilken effekt det har är ännu ganska okänt.

Molybden finns i

Molybden finns i lever, mjölkprodukter, ägg och fullkornsmjöl. Men det finns också i grönsaker, som till exempel paprika och vitlök.

Näringsguide på Apotek Nu – Molybden

Så mycket Molybden behöver du, RDI

Det finns inget fastställt rekommenderat intag per dag i de Nordiska näringsrekommendationerna 2012. Däremot finns europeiska näringsrekommendationer som anger tillräckligt intag per dag.

Uppskattat tillräckligt intag per dag:

  • Spädbarn 7-11 månader: 10 mikrogram/dag
  • Små barn 1-3 år: 15 mikrogram/dag
  • Barn 4-6 år: 20 mikrogram/dag
  • Barn 7-10 år: 30 mikrogram/dag
  • Äldre barn 11-14 år: 45 mikrogram/dag
  • Tonåringar 15-17 år: 65 mikrogram/dag
  • Vuxna över 18 år: 65 mikrogram/dag

RDI betyder Rekommenderat Dagligt Intag. Livsmedelsverket uppdaterar rekommendationerna och talar om hur mycket molybden du behöver få i dig varje dag.

Om du får för lite Molybden

Några sjukdomstillstånd som skulle bero på molybdenbrist hos människan känner man inte till.

Om du får för mycket Molybden

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har fastställt en övre gräns för säkert intag för vuxna till 0,01 mg per kg kroppsvikt och dag.

Molybden finns i följande kosttillskott på APOTEK.NU

Du kan också läsa mer om andra vitaminer och mineraler i vår näringsguide.