Cetirizin Sandoz

Cetirizin Sandoz är ett receptfritt läkemedel mot allergier i näsa och ögon, till exempel hösnuva. Det verksamma ämnet i Cetirizin Sandoz är Cetirizindihydroklorid, vilket är ett antihistamin. De verkar genom att blockera effekten av histamin som bland annat gör att slemhinnorna svullnar. På så sätt dämpar antihistaminet  den allergiska reaktionen.

Vad beror allergi på?

Allergi beror på att  kroppen överreagerar på ämnen som normalt inte är farliga, till exempel pollenkorn. Dessa ämnen kallar man allergener. Kroppen reagerar på dessa allergener genom att frigöra histamin. Man kan få olika symptom beroende på vad man är allergisk emot. Vanliga symtom är rinnande näsa, röda och kliande ögon, svullnad i slemhinnor.

Endast ett sökresultat

Endast ett sökresultat