Clearblue

Clearblue

Clearblue är världens bäst säljande varumärke för graviditetstester för hemmabruk. Clearblue innefattar en hel serie med kvalitativa och pålitliga graviditetstester och ägglossningstester. De är enkla att använda och ger säkra provsvar.

Clearblue har i över 30 år erbjudit kvinnor i världen tillförlitliga och tydliga svar vid en omvälvande händelse som en graviditet innebär.  Deras mål är att sätta kvinnor främst i allt de gör och förändra hur kvinnor hanterar sin reproduktiva hälsa. Clearblue arbetar tillsammans med oberoende experter. På så sätt säkerställer de att deras arbete är  i fas med de senaste vetenskapliga och kliniska rönen.  Alla Clearblues graviditetstester är över 99 % tillförlitligt från och med dagen för förväntad menstruation.

Ägglossningstester på apotek.nu

Clearblue Ägglossningstest Digital och Advanced Digital visar dina mest fertila dagar under en menstruationscykel. Ägglossningen sker ungefär i mitten av menstruationscykeln men varierar  från person till person. Därför kan det vara svårt att med säkerhet veta när du har ägglossning och har störst chans att bli gravid. Hormonet östrogen ökar några dagar före ägglossningen, sedan ökar ett hormon som heter  luteiniserande hormon, LH. Denna ökning gör att äggstockarna släpper ett ägg. Clearblue Ägglossningstester mäter dessa hormonnivåer och identifierar på så sätt ägglossningen. Testerna innehåller 10 st teststickor och en testhållare. Du gör ett test varje dag tills testet detekterat din LH-ökning.  Teststickan byts efter varje test. Se Clearblues hemsida för mer information om ägglossningstesterna samt en fullständig instruktion hur du använder ägglossningstesterna.

Graviditetstester på apotek.nu

Clearblue graviditetstest visar snabbt om du är gravid. Vid en graviditet bildar kroppen ett hormon, humant koriongonadotropin (hCG). Genom att mäta hur mycket av hormonet det finns i urinen kan ett test ge snabbt svar om graviditet. Ungefär vid den tid då mensen skulle ha kommit finns det så mycket hormon i urinen att testet kan ge ett säkert svar. Clearblue har flera olika graviditetstester, alla med samma tillförlitlighet. På apotek.nu finns följande:

  • Graviditetstest Tidig Detektion är ett graviditetstest som kan visa en graviditet upp till 6 dagar innan utebliven mens. Det är Clearblues allra känsligaste test.
  • Graviditetstest Snabb Detektion visar om du är gravid eller inte på en minut.
  • Graviditetstest med veckoindikator visar både om du är gravid och hur många veckor det gått sedan befruktningen.

Testerna innehåller en sticka som du antingen för in i urinstrålen eller doppar i ett uppsamlat urinprov. Lägg sedan testet på ett plant underlag, vänta någon minut och läs sedan av testet. Läs mer om graviditetstester samt mer utförliga instruktioner på Clearblues hemsida.

Visar alla 7 resultat

Visar alla 7 resultat