ColdZyme Munspray 7ml

ColdZyme Munspray 7ml är unikt eftersom det verkar mot orsaken till förkylningen. ColdZyme  bildar en skyddande barriär på slemhinnan i svalget som försvårar för förkylningsvirus att orsaka sjukdom. Med ColdZyme reducerar man risken för förkylning. Dessutom kan Coldzyme förkorta sjukdomsförloppet om man börjar doseringen i ett tidigt stadium av infektionen.

När ska man använda ColdZyme?

För att linda  förkylningssymptom kan du använda ColdZyme så snart du upptäcker symptom som halsont, sjukdomskänsla eller irriterad hals. Använd munsprayen till dess symptomen har blivit lindrigare. Du kan också använda ColdZyme i förebyggande syfte t.ex. om någon i din närhet är förkyld eller om du tränar inför ett motionslopp.

ColdZyme Munspray 7ml är en mindre förpackning anpassad för den som vill prova ColdZyme, antingen genom att behandla vid första symptom eller genom att förebygga då man riskerar bli förkyld.

Både vuxna och barn över 4 år kan använda ColdZyme Munspray 7 ml.

Endast ett sökresultat

Endast ett sökresultat