Hosta

Varför får man hosta?

Hosta är ett sätt för kroppen att försöka göra sig av med sådant som irriterar luftvägarna t.ex. rök, luftföroreningar och överskott av slem. Det är en viktig skydds- och reningsmekanism för lungorna. Det är vanligt med hosta och oftast beror det på en förkylning men kan också bero på andra sjukdomar i luftvägarna eller lungorna.

Man kan ha olika typer av hosta, slemhosta, torrhosta och rethosta. Slemhosta innebär en hosta med slem.  Slemmet kan vara gul- eller grönaktig och det kan kännas tungt att andas. Ofta är det värre på morgonen.  I bland kan du höra ett rosslande ljud när du andas eller hostar.

Vad är torrhosta?

Torrhosta eller rethosta har ingen reningsfunktion och fungerar som en ”larmsignal” om att något irriterar luftvägarna. Ofta har man torrhosta i början av en förkylning som sedan går över i en slemhosta. Torrhosta eller rethosta känns torr och kliande, kittlande och det är svårt att motstå att hosta. Ofta är det värre på natten och man får svårt att sova. Rethostan kan i sig irritera luftvägarna så att du hostar mer. Hostan kan också leda till huvudvärk.

Hur kan man lindra hosta?

Du kan lindra hostan genom att dricka ordentligt, gärna varm dryck. Det verkar slemlösande och det blir lättare att hosta upp slemmet. Du kan också ligga i högläge när du sover. Undvik rökiga miljöer. Om du själv röker kan du istället använda nikotinersättningsmedel eller sluta röka. Det finns också receptfria läkemedel som verkar slemlösande eller hostdämpande.

Visar alla 3 resultat

Visar alla 3 resultat