Ibumetin

Ibumetin är ett receptfritt läkemedel som innehåller det verksamma ämnet ibuprofen. Ibumetin verkar smärtstillande, dämpar inflammation och sänker feber. Den kan hjälpa vid akuta smärttillstånd som till exempel huvudvärk, tandvärk, ryggbesvär, muskel- och ledvärk, och mensvärk. Hjälper också vid feber i samband med förkylning. Ibumetin verkar oftast inom 30 minuter och når maximal effekt inom 1-2 timmar. En förpackning innehåller 30 filmdragerade tabletter.

 Vad innehåller Ibumetin?

Det verksamma ämnet, ibuprofen hämmar enzymer, så kallade COX, vilket gör att  bildningen av prostaglandiner minskar. Prostaglandiner har som funktion att förstärka smärta och framkalla inflammation.  Det leder till att både smärta och inflammation minskar.

Vad är det för skillnad mellan Ibumetin och till exempel Ipren?

Det finns flera olika receptfria läkemedel som innehåller samma verksamma ämne. Till exempel innehåller Ibumetin, Ipren och Iprensa ämnet ibuprofen. Alla dessa läkemedel har  smärtstillande,  inflammationshämmande och febernedsättande effekter.

Läs bipacksedeln innan användning.

Endast ett sökresultat

Endast ett sökresultat