Ibuprofen Orifarm

Ibuprofen Orifarm är ett receptfritt läkemedel som man använder vid tillfälliga, lätta till måttliga smärttillstånd. Ibuprofen Orifarm innehåller det verksamma ämnet Ibuprofen som tillhör en grupp läkemedel som man kallar  NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel). De verkar smärtstillande, febernedsättande och inflammationsdämpande och hjälper vid till exempel huvudvärk, tandvärk,  muskel- och ledvärk.  Det hjälper också vid feber i samband med förkylningar.

Det verksamma ämnet, ibuprofen hämmar enzymer, så kallade COX, vilket gör att  bildningen av prostaglandiner minskar. Prostaglandiner har som funktion att förstärka smärta och framkalla inflammation.  Det leder till att både smärta och inflammation minskar. Prostaglandinerna påverkar även kroppstemperaturen och därför har Ibuprofen även en febernedsättande effekt.

Endast ett sökresultat

Endast ett sökresultat