Ipren 400 mg

Ipren 400 mg är ett  receptfritt läkemedel som innehåller ibuprofen. Ipren lindrar smärta, dämpar inflammation och sänker feber. Tabletterna är filmdragerade som gör det enklare att svälja. Tabletten fungerar bra vid tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd, till exempel huvudvärk, tandvärk, ryggbesvär, muskel- och ledvärk, menstruationssmärtor samt feber vid förkylningssjukdomar.

Det verksamma ämnet ibuprofen verkar genom att hämma produktionen av prostaglandiner. Det är kemiska substanser som har som funktion att förstärka smärta och orsaka en  inflammation. Ipren 400 mg minskar produktionen av prostaglandiner och kan därmed dämpa inflammation och lindra smärta.

Prostaglandinerna påverkar även kroppstemperaturen och därför har Ipren även en febernedsättande effekt.

Endast ett sökresultat

Endast ett sökresultat