Iprensa

Iprensa är ett receptfritt läkemedel i form av mjuka kapslar.  De innehåller samma aktiva substans som Ipren tabletter, men har flytande innehåll.  Det verksamma ämnet Ibuprofen tillhör en grupp läkemedel som man kallar  NSAID (icke steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel).  De verkar smärtlindrande, febernedsättande och inflammationshämmande genom att de hämmar kroppens produktion av prostaglandiner. Prostaglandiner är signalsubstanser som ger upphov till smärta, inflammation och feber. Kroppen absorberar ibuprofen  snabbt  och ger  i regel effekt inom 30 minuter.

Iprensa lindrar fyra symtom vid förkylning och influensa: huvudvärk, feber, halsont och muskelvärk och ger upp till 8 timmars smärtlindring.

Du ska ta kapslarna tillsammans med vätska och svälj dem hela.

1 produkt

1 produkt