kaffe

Kaffe tillverkas av frön från kaffebusken, som har sitt ursprung i Etiopien. Kaffebusken växer som buskar eller mindre träd. De bildar små, röda frukter som innehåller frön.

Tillverkningsprocessen i korta drag är att fröna först får torka. Därefter rostar man bönorna innan man maler bönorna till olika malningsgrader till exempel bryggkaffe, kokkaffe och espresso.

Det finns många olika kaffearter men de vanligaste sorterna är Arabica och Robusta. Arabicabönor anser många vara den godaste sorten. Den har en mildare smak än Robusta, som har en kraftigare och beskare smak.  Brasilien, Colombia och Etiopien är några av de länder som odlar kaffebuskar.

Det första kaffet kom till Sverige på 1600-talet och blev vanligare först på 1800-talet. Från början sålde endast apoteken kaffe.

Visar alla 3 resultat

Visar alla 3 resultat