Naproxen Orifarm 250 mg 20 st

Naproxen Orifarm 250 mg  hör till en grupp läkemedel som man kallar för NSAID (icke steroida antiinflammatoriska läkemedel). De är inflammationshämmande, smärtlindrande och febernedsättande. Naproxen Orifarm kan du ta vid lätt till måttlig akut smärta, till exempel huvudvärk, akuta anfall av migrän och tandvärk. Ger även lindring vid muskel- och ledvärk, ryggvärk samt vid menstruationssmärtor. Verkar också febernedsättande.

Det verksamma ämnet är naproxen som hör till en grupp läkemedel som man kallar för NSAID.  Det är en förkortning av det engelska ordet för icke steroida antiinflammatoriska läkemedel. De verkar inflammationshämmande, smärtlindrande och febernedsättande genom att hämma enzym så kallade COX, vilket gör att  bildningen av prostaglandiner minskar. Prostaglandiner har som funktion att förstärka smärta och framkalla inflammation.

Endast ett sökresultat

Endast ett sökresultat