Naproxen

Naproxen är det verksamma ämnet som finns i läkemedel som till exempel Naproxen Orifarm, Ipaflex och Pronaxen. De hör till en grupp läkemedel som man kallar för NSAID (icke steroida antiinflammatoriska läkemedel). De är inflammationshämmande, smärtlindrande och febernedsättande. Dessa typer av läkemedel använder man vid lätt till måttlig akut smärta, till exempel huvudvärk, akuta anfall av migrän och tandvärk. Ger även lindring vid muskel- och ledvärk, ryggvärk samt vid menstruationssmärtor.

Det verksamma ämnet,  naproxen hämmar enzymer, så kallade COX, vilket gör att  bildningen av prostaglandiner minskar. Det leder till att både smärta och inflammation minskar eftersom prostaglandiner har som funktion att förstärka smärta och framkalla inflammation. Verkar något längre än andra NSAID.

Endast ett sökresultat

Endast ett sökresultat