Sår bett och stick

Sår bett och stick. I denna kategori hittar du produkter för bland annat sårvård. På sommaren och de varmare delarna av året är det vanligare med mindre, ytliga sår, insektsbett och stick. Då är det är bra att ha plåster och andra produkter hemma för att lindra och ta hand om mindre sår, bett och stick.

Myggbett, bromsbett, getingstick och bistick är vanligen ofarliga, även om utslagen kan bli stora. Ljusa och täta kläder är bästa skyddet mot insektsstick.  Lindra klådan genom att badda med kallt vatten, alsolsprit eller kylbalsam.

Cirka en procent av Sveriges befolkning beräknas vara allergiska mot bin, getingar eller humlor. En del människor får stora lokalreaktioner, andra får allmänreaktioner av olika svårighetsgrader. Vid kraftiga lokalreaktioner kan antihistaminpreparat ge lindring. Den som är allergisk mot ett visst insektsgift och får en kraftig allmän reaktion kan även behöva läkarhjälp.

Visar alla 4 resultat

Visar alla 4 resultat