Termometer

Bra termometer bör finnas i varje hem för att snabbt kunna avgöra om man har feber. Den bör ge tillförlitliga resultat och vara snabb och enkel att använda. Det finns olika slags febertermometrar som är avsedda för mätning i mun, armhåla, ändtarm, öra och på pannan. De flesta termometrar har idag digitala displayer men kan ha olika mättekniker.  Örontermometrar är populära för mätning av kroppstemperatur. De är också vanliga inom sjukvården. De är lätt att använda, även på spädbarn, och visar snabbt temperaturen. Läs bruksanvisningen innan användning för att säkerställa en tillförlitlig mätning.

Den moderna termometern har funnits sedan 1700-talet då Gabriel Fahrenheit uppfann kvicksilvertermometern. Anders Celsius konstruerade senare en termometer som hade en högprecision jämfört med tidigare termometrar. Celsius använde en hundragradig skala som är baserad på vattnets kokpunkt.

Visar alla 2 resultat

Visar alla 2 resultat