Zink

Zink i livsmedel
Du får i dig zink från ostron och musslor.

Zink (Zn) tillhör gruppen mineraler

Zink är ett livsnödvändigt mineral. Mineraler är viktiga grundämnen som kroppen behöver eftersom kroppen inte kan bilda dessa själv. De är viktiga för att till exempel bygga upp benstomme, tänder och brosk. De ingår även i hormoner och enzymsystem. Vissa mineralämnen är så kallade spårämnen, även kallat spårelement, vilket innebär att de finns i kroppen i mycket små mängder. 

Därför behöver du Zink

Många enzymers funktioner är beroende av zink, bland annat transporten av koldioxid från vävnaderna till lungorna, genbildning och produktion av protein. Zink samverkar också med hormonet insulin som reglerar kolhydratomsättningen i kroppen.

Zink finns i

Du får zink från bland annat kött, mejeriprodukter och fullkornsprodukter. Även ostron, musslor, ost och nötter är rika på zink.

Så mycket Zink behöver du, RDI

 • Spädbarn och barn under 2 år: 5 mg/dag
 • Barn 2-5 år: 6 mg/dag
 • Barn 6-9 år: 6 mg/dag
 • Flickor 10-13 år: 8 mg/dag
 • Pojkar 10-13 år: 11 mg/dag
 • Flickor 14-17 år: 9 mg/dag
 • Pojkar 14-17 år: 12 mg/dag 
 • Kvinnor: 7 mg/dag
 • Män: 9 mg/dag
 • Gravida: 9 mg/dag
 • Ammande: 11 mg/dag

RDI betyder Rekommenderat Dagligt Intag. Livsmedelsverket uppdaterar rekommendationerna och talar om hur mycket zink du behöver få i dig varje dag.

Om du får för lite Zink

Risk för zinkbrist är låg. Brist på zink hos barn kan göra att de växer långsammare och att de får en störd utveckling. Brist hos vuxna ger sämre sårläkning samt förändringar i huden och försämrad aptit.

OBS! I fullkornsmjöl finns ett ämne, fytinsyra, som hämmar zinkabsorptionen. Om degen däremot får jäsa länge, t ex över en natt, minskar mängden fytinsyra och kroppen kan ta upp mer zink ur brödet.

Om du får för mycket Zink

Europeiska Livsmedelssäkerhetsmyndigheten har fastställt en övre gräns för säkert intag  för vuxna till 25 milligram zink per dag.

Zink finns i följande kosttillskott på APOTEK.NU

Du kan läsa vidare om andra vitaminer och mineraler i vår näringsguide.